مصرف مخدر توهم‌زا در مناسک مذهبی یهودیان

مصرف مخدر توهم‌زا در مناسک مذهبی یهودیان ، در کنیسه‌ای واقع در جنوب اسرائیل، نخستین آثار مصرف مواد روان‌گردان و توهم‌زا در مناسک مذهبی کشف شد

بیشتر بخوانید

کنیسه‌های بازمانده از یهودیان در هرات به مکتب و مسجد مبدل شده‌اند

از کنیسه‌ها و یا عبادت‌گاه‌های بازمانده از یهودیان در ولایت هرات، اکنون هم‌چون مکتب و مسجد کار گرفته می‌شود. یکی از چهار کنیسۀ برجا مانده از یهودیان در هرات، کاملأ ویران شده‌است.

بیشتر بخوانید