محققان بسیاری از رمز و رازهای خمره‌های مگالیتیکلائوس را حل کردند

محققان بسیاری از رمز و رازهای خمره‌های مگالیتیکلائوس را حل کردند، از بیش از 120 سایت مگالیتی نمونه‌های رسوبات در زیر خمره‌های سنگی کشف شده.

بیشتر بخوانید

ثبت جهانی تنها «منظر تاریخی» ایران از رؤیا تا واقعیت

ثبت جهانی تنها «منظر تاریخی» ایران از رؤیا تا واقعیت : به تازگی مفهوم جدیدی به نام ثبت «منظر تاریخی» مطرح شده که برای یونسکو جذابیت خاصی دارد .

بیشتر بخوانید

پرونده ثبت جهانی منظر تاریخی «هگمتانه تا همدان» به یونسکو می‌رود

پرونده ثبت جهانی منظر تاریخی «هگمتانه تا همدان» به یونسکو می‌رود به نقل از علی مالمیر مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان

بیشتر بخوانید

جذابیت موضوع ثبت جهانی «از هگمتانه تا همدان» برای ارزیاب یونسکو

جذابیت موضوع ثبت جهانی «از هگمتانه تا همدان» برای ارزیاب یونسکو به نقل از علی مالمیر مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان

بیشتر بخوانید

پیشنهاد ثبتی ایران به یونسکو: منظر هخامنشی خلیج‌فارس

پیشنهاد ثبتی ایران به یونسکو: منظر هخامنشی خلیج‌فارس به نقل از یدالله ذکاوت زاده ​مدیر پایگاه میراث فرهنگی کاخ‌های هخامنشی شهرستان دشتستان

بیشتر بخوانید

نماینده مجلس: ثبت جهانی هورامان زمینه ساز توسعه کردستان است

نماینده مجلس: ثبت جهانی هورامان زمینه ساز توسعه کردستان است و این منطقه را در سطح ملی و جهانی بیشتر و بهتر معرفی می‌کند در گفت وگو با ایرنا

بیشتر بخوانید

کدام جاذبه‌های ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌ است؟

کدام جاذبه‌های ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌ است؟ حدود ۸۰۰ سایت در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

بیشتر بخوانید

ارزیابان یونسکو 15 روز دیگر وارد کرمانشاه می‌شوند

ارزیابان یونسکو 15 روز دیگر وارد کرمانشاه می‌شوند به نقل از امید قادری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه

بیشتر بخوانید