انتشار «۱۰۰ میراث ایران» با محور پاسخ به هزار و یک دلیل سفر به ایران

کتاب ۱۰۰ میراث ایران به عنوان جلد نخست از مجموعه ۱۰ جلدی «ایران ۱۰۰۱» با محوریت میراث ملموس شامل میراث جهانی، قلعه‌ها، نیایشگاه‌ها و میراث ناملموس ایران شامل آداب و رسوم و سبک زندگی منتشر و روانه پیشخوان کتابفروشی‌ها شد.

بیشتر بخوانید