سخنرانی یوسف مرادی ۱۹ و ۲۱ فوریه در رابطه با شهرهای ساسانی

دکتر یوسف مرادی سومین سخنران این مراسم از طرف دانشگاه SOAS لندن، خواهد بود. موضوع سخنرانی ایشان در رابطه با کاوش سراب مورت و ارتباط آن با شهر حلوان و با عنوان “بازیابی سراب مورت و ارتباط آن با شهر حلوان” است.

بیشتر بخوانید