مشورت آنلاین UNWTO با ۲۴۰ وزیر و مقام گردشگری جهان

مشورت آنلاین UNWTO با ۲۴۰ وزیر و مقام گردشگری جهان، با حضور بیش از ۲۴۰ نفر از وزرا و مقامات عالی گردشگری کشورها از جمله ایران برگزار شد.

بیشتر بخوانید