تأثیر کیهانی باعث تخریب یکی از اولین سکونت‌گاه‌های بشری در جهان شد

پیش از آن‌که سد تبقاء در دهه 1970 میلادی، رودخانه فرات در شمال سوریه را مسدود کند، یک محوطه باستان‌شناسی به نام ابوهریره میزبان کوچ‌روهایی بود که برای اولین بار ساکن شدند و شروع به کشت محصولات زراعی کردند. تپه بزرگی حاصل از این سکونت در حال حاضر در زیر دریاچه اسد قرار دارد.

بیشتر بخوانید